Styczeń bezpłatnych wdrożeń


Każdy klient który zakupi rozwiązanie antywirusowe Comodo lub Webroot u dystrybutora lub partnera możne liczyć na bezpłatne zdalne wdrożenie rozwiązania w swojej firmie. Maksymalna liczka wdrożenia na  250 stacji


W zakres wdrożenia wchodzi:
-zdalna instalacja agentów
-konfiguracja polityk bezpieczeństwa
-ustawienie wyjątków do aplikacji
-podstawowe szkolenia administratora konsoli

    Dane klienta do wdrożenia

    Imię i nazwisko

    Adres email

    Nazwa firmy

    nr telefonu