Zaawansowane testy penetracyjne dla środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa

W przypadku organizacji, które utrzymują obecność w Internecie poza witrynami i aplikacjami, Comodo Dragon Labs przeprowadzi kompleksowe testy penetracji sieci. Zidentyfikujemy hosty rezydujące w sieciach powiązanych. Wrażliwe usługi zostaną następnie wykorzystane do uzyskania zdalnego dostępu, a ofiary będą wykorzystywane do przemieszczania się przez sieć lub dalszej penetracji infrastruktury.
  • Testowanie aplikacji internetowych
  • Bezprzewodowe testowanie
  • Testy penetracji wewnętrznej
  • Inżynieria społeczna
  • Wyłudzanie informacji
  • Spear Phishing
  • Socjo-rozmowy
  • Testy penetracji fizycznej
  • SCADA
wicej