Zaawansowane testy penetracyjne

SecureAnywhere Business Endpoint Protection antywirus

Zaawansowane testy penetracyjne dla środowisk o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Atak kontrolowany dla rodzin Windows Server i Desktop, Linux, Unix).
Dzięki testom penetracyjnym możliwe jest określenie najsłabszych punktów systemu umożliwiającego działanie pozostałych podsystemów i aplikacji (baz danych, systemów dziedzinowych, usług serwera).

Testy systemów prowadzimy w oparciu o wiele różnych metod kontrolowanych ataków, które stosujemy łącznie. 

Dzięki temu raport jest zazwyczaj bardzo bogatym oraz rzetelnym źródłem informacji.